METE ka shtyrë tenderin për privatizimin e hidrocentraleve Ulëz, Shkopet dhe Bistrica 1 dhe Bistrica 2 për shkak të mungesës së ofertave. Zëvendësministri i METE-s Sokol Dervishaj ka theksuar se ministria do të propozojë ndryshimet e nevojshme përtenderin.
Ndërkohë qeveria shqiptare ka vendosur të privatizojë katër hidrocentralet të mesme e të vogla , përkatësisht HEC-in Ulzës dhe Shkopetit në kaskadën përgjatë lumitMat në veri të vendit, si dheHec-et Bistrica I dhe Bistrica II në kaskadën përgjatë lumit Bistricë në jug e vendit